Đài Phát Thanh & Truyền Hình Long An.

  • Mỗi tuần một chuyện với Bác sĩ Lương Lễ Hoàng: Phát thanh hàng tuần vào sáng chủ nhật, từ 9g30 đến 10g10 trên làn sóng FM 96,9 Mhz của Đài Phát Thanh & Truyền Hình Long An, website: www.la34.com.vn.
Share |

Ý kiến của bạn...

*